نمونه کارها

اینها نمونه هایی از کارهای ما میباشند

نمونه کار نقطه گواش

نمونه نقاشی روی پارچه سبک مینیمال

اکریلیک سبک مدرن

آکریلیک (سبک مدرن) 1

اکریلیک سبک مدرن2

رنگ و روغن سبک مدرن

سیاه قلم

نقاشی روی چوب

اکریلیک سبک مدرن

پاستل سبک رِیال

پرتره

نقاشی روی پارچه مینیمال

نقاشی کودک تصویرسازی

سیاه قلم ( تکنیک پودر زغال و کنته)

نقاشی روی پارچه ( سبک مینیمال)

رنگ و روغن( سبک رئال)

مداد رنگی (سبک فانتزی)

گواش(آنالیز پارچه)

آبرنگ حرفه‌ای

نقاشی کودک (تصویرسازی)

آکریلیک (سبک مدرن)

پاستل گچی