نمونه کارها

اینها نمونه هایی از کارهای ما میباشند

برنده مسابقه سال 2022

نمونه کار نقطه گواش

نمونه نقاشی روی پارچه سبک مینیمال

اکریلیک سبک مدرن

آکریلیک (سبک مدرن) 1

اکریلیک سبک مدرن2

رنگ و روغن سبک مدرن

سیاه قلم

نقاشی روی چوب

اکریلیک سبک مدرن

پاستل سبک رِیال

پرتره

نقاشی روی پارچه مینیمال

نقاشی کودک تصویرسازی

سیاه قلم ( تکنیک پودر زغال و کنته)

نقاشی روی پارچه ( سبک مینیمال)

رنگ و روغن( سبک رئال)

مداد رنگی (سبک فانتزی)

گواش(آنالیز پارچه)

آبرنگ حرفه‌ای

دومین سالگرد تاسیس شایا

دومین سالگرد تاسیس شایا

برنده مسابقه سال 2021

اولین سالگرد تاسیس شایا

اولین سالگرد تاسیس شایا

اولین سالگرد تاسیس شایا

نقاشی برنده در نمایشگاه 2020

اعلام برندگان نمایشگاه فرانسه 2020

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 1

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 2

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 3

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 4

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 5

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 6

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 7

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 8

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 9

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 10

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 11

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 12

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 13

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 14

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 15

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 00

اولین نمایشگاه نقاشی کودک 17

نقاشی منتخب نمایشگاه فرانسه 2020

نقاشی منتخب نمایشگاه فرانسه 2020

نقاشی منتخب فرانسه 2020 تابلوی پروانه

افتتاحیه - شهریور 1398

افتتاحیه - شهریور 1398

افتتاحیه - شهریور 1398

گواهینامه شرکت در نمایشگاه 1400

نقاشی کودک (تصویرسازی)

آکریلیک (سبک مدرن)

پاستل گچی